SMART-PARADISE.NET

เราจะสำเร็จไปด้วยกัน

*
My marquee text
กิฟฟารีน smart-paradise team

 ตัวอย่างรายได้  
    หากดูที่รูป หมายถึง เพื่อนเราและกลุ่มของเพื่อนเรา  รวมประมาณ 5 คน กลุ่มของญาติ อีก 5 คน กลุ่มคนรู้จักอีก5 คน 
 
 
 รวมเป็น  15 คน ซึ่งเพียงแต่ละบ้านซื้อสินค้าใช้กันเอง บ้านละ 1,500 บาท ตามความจริงของชีวิตประจำวันก็จะเกิดผลดังนี้
 
   คน 15  X 1,500 =  22,500   ษ.จ่ายปันผล 15%  เป็นเงินเท่ากับ 3,375 บาทต่อเดือน  
 (หากถ้าคนในองค์กรเข้าใจ เพียงแค่เดือนต่อๆไปแนะนำต่อแค่คนละคนเท่านั้นแหละ ก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้น คือคน15คนบอกต่อคนละ=+15คน )
 
         30  x 1,500 =  45,000  ษ.จ่ายเงินปัลผล 25 % เป็นเงินเท่ากับ 11,250 บาท (ทั้งกลุ่มเหลือที่คุณประมาณ 8000 บาท)ขึ้น GS ตลอดชีพ
 หากเดือนต่อไป ทุกคนเข้าใจแล้ว บอกต่อคนละคน เหมือนเดิม เดือนต่อไป ก็มีโอกาสเป็นเช่นนี้คือ 30+ 30  = 60 คน
 
         60  x  1,500 = 90,000  ษ.จ่ายเงินปันผล 25 % เป็นเงินเท่ากับ  22,500 บาท (ทั้งกลุ่มเหลือที่คุณประมาณ 15,000บวกเงินบริหาร4200)
 หากเดือนต่อๆไป การสร้างความเข้าใจ และการติดตามการให้ข้อมูลของเราถูกต้อง การบริโภคและการแนะนำต่อเป็นผล 60+60 =120 คน
 
        120 x 1,500 = 180,000 ษ.จ่ายเงินปันผล 25% เป็นเงินเท่ากับ 45,000 บาท (ทั้งกลุึ่มเหลือที่คุณประมาณ  25,000+เงินบริหาร5600)
นี้เป็นตัวอย่าง การสร้างทีมและการขยายอย่างเป็นระบบ โดยการส่งต่อข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งทีม 
 
 ***  ตัวอย่างทั้งหมด ข้างบนไม่สามารถรับรองผล ได้ 100 % เป็นทฤษฎีการเติบโตที่ผมได้กระทำมา และนำบอกหลักการการที่ถูกต้องเท่านั้นอยู่ที่การลงมือกระทำ***
 

       สมัครสมาชิกแล้วสำหรับคนใหม่ที่ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่าย หรือทำขายตรงมาก่อนเลย ต่อไปนี้เป็นการเริ่มต้น
อย่างถูกวิธี สำเร็จในระยะสั้นและมั่นคงในระยะยาว คือทำทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ 

 
1.เริ่มต้นจาก ศึกษาหาข้อมูลในเว็บส่วนต่างๆ และที่สำคัญ คลิปเรื่องธุริจกิฟฟารีนและสินค้า การเรียนรู้เป็นเสาร์หลัก
    ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จของนักธุรกิจ ทุกสาขาอาชีพ
 
2.สำรวจสินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้ หรือเหมาะสมกับเรา หรือคิดว่าน่าจะทำตลาดได้ดี ในจุดที่เราอยู่ แล้วซื้อมาทดลอง
   ใช้ ให้รู้ว่าดีจริงหรือไม่
 
3.หากต้องการมีรายได้เสริม หรือ ทำเป็นธุรกิจ ก็ตาม เป้าหมายตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญ ตำแหน่งในกิฟฟารีนที่จะสร้าง
    รายได้อย่างรวดเร็ว คือ โกล์ดสตาร์ เป็นอย่างน้อย  (โทรหาผู้แนะนำ ของคุณเลยเขาพร้อมจะคุยกับคุณแล้ว)
 
4.ตำแหน่งในกิฟฟารีน เริ่มต้นจาก  
             4.1 เป็นสมาชิกใหม่   ค่าสมัคร 180.- บาท ตลอดชีพ ซื้อสินค้าได้ลด 25 %  (สตาร์ SR)
             4.2 BSบรอนซ์สตาร์ มียอดส่วนตัว หรือ ยอดกลุ่ม  1,500 พีวี    รับคอมอีก            10 %  ประกันชีวิต 120,000 บาท
             4.3 SSซิลเวอร์สตาร์มียอดส่วนตัว หรือ ยอดกลุ่ม  9,000 พีวี    รับคอมอีก            15 %  ประกันชีวิต 120,000 บาท
                 4.4 GSโกลด์สตาร์   มียอดส่วนตัว หรือ ยอดกลุ่ม 45,000 พีวี   รับคอมอีก            25 %  ประกันชีวิต 220,000 บาท
          
      การขึ้นตำแหน่ง บรอนซ์สตาร์ BS .
มียอด 1,500 พีวี (จะเป็นยอดส่่วนตัว หรือ จากลูกทีมก็ได้)

 *วิธีคิดรายได้ สมมุติ เดือนแรก มียอด 2,000 พีวี แบ่งออกเป็น
ส่วนแรก 1,500  ใช้ในการปรับตัวเองขึ้นตำแหน่ง BS และได้รับประกัน (ยังไม่ได้ค่าคอม)(ได้ตำแหน่งตลอดชีวิต)
ส่วนทีสอง  500  ได้รับเงินปันผล  10 %  ทันที  คือ 50 บาท

*เดือนต่อๆ ไป หากมียอดเกิน 1,000 (รักษาคอมผ่าน) ก็จะได้รับเงินปันผล 10 % ตั้งแต่ 1 บาทแรกเลย
ไม่ต้องรักษายอด 1,500 เพื่อรักษาตำแหน่ง
 
       สรุปผลประโยชน์ของตำแหน่ง BS คือ
1.รับส่วนลด ปกติ 25 % จากการเป็นสมาชิก
2.รับ เงินปันผล (ค่าคอม) อีก 10 %  จากยอดส่วนตัว ของตัวเอง
3.รับเงินปันผล                      10 %  จากยอดของลูกทึมใหม่ ที่ยังไม่เคยตำแหน่ง 
4.รับประกันอุบัติเหตุ 120,000.- บาท (ตามกติกาด้านล่าง)
 
                 
 
การขึ้นตำแหน่ง  ซิลเวอร์ , โกลด์สตาร์ ลักษณะเหมือนกัน ต่างตรงจำนวนยอดและสิทธิประโยชน์     

 
   ขึ้นตำแหน่ง ซิลเวอร์สตาร์  จะเป็นยอดส่วนตัวคนเดียว ก็ได้ หรือยอดจากลูกทีม,
หลานทีมเหลนทีม (downline)  กี่สายก็ได้ รวมถึงเราครบ 9,000 pv   ก็ได้ขึ้นตำแหน่งทันที

 ผลประโยชน์ซิลเวอร์สตาร์
 1.รับส่วนลดปกติ       25 %  จากยอดส่วนตัว 
 2.รับเงินปนผล อีก     15 %   จากยอดส่วนตัว ในวันที่ 11 ของเดือนถัดไป
 3.รับเงินปนผล อีก     15 %   จากยอดของลูกทีมใหม่ ที่ยังไม่เคยมีตำแหน่ง คนใหม่
 4.รับเงินปนผล อีก       5 %   จากยอดของลูกทีมที่มีตำแหน่ง บรอนต์สตาร์แล้ว 
 5.รับประกันอุบัติเหตุ    120,000.-  บาท (ตามกติกาด้านล่าง)
 
 
 
      
            ตำแหน่ง โกลด์สตาร์ GS  ใช้ยอดส่วนตัว หรือยอดกลุ่ม รวมกัน ครบ  45,000 พีวี  ก็จะได้ตำแหน่ง ได้ตลอดชีพ ไม่ต้องรักษายอด 45,000 เพื่อรักษาตำแหน่ง ผลประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้
 
 1.ส่วนลดปกติของการเป็นสมาชิก   25 %   ของยอดส่วนตัว
 2. รับเงินปันผล                              25 %  ของยอดส่วนตัว 
 3. รับเงินปันผล                             15  %  ของยอดของสายงานที่มีตำแหน่ง BS (10 %) 
 4. รับเงินปันผล                             10  %  ของยอดของสายงานที่มีตำแหน่ง SS (15 %) 
 5. มรดกทางธุรกิจ                           4 %  จากยอดของสายงานติดตัว ที่มีตำแหน่ง GS ขึ้นไป  
 6. รับโบนัสพิเศษรายเดือน             เทียบจากตารางด้านบน   ตัวอย่างเช่น  มียอดกลุ่มประจำเดือนนี้ 60,000 พีวี  ก็รับโบนัสพิเศษ 1,400 บาท(ฟรี) รับแต้มสะสม 2 แต้ม เพื่อไปรับโบนัสสะสม 
 
 7. สิทธิรับโบนัสสะสม                  เมื่อสะสมแต้ม จนครบตามตารางด้านบน เช่น สะสมครบ 6 แต้ม อยากแลกแต้ม ก็ทำเรื่องแลกแต้มได้ 5,600 บาท ถ้าไปแลกก็สะสมต่อ ครบ18 แต้มหรือ 24 แต้ม ก็แลกได้ 60,000 บาท มีเงื่อนไขกันสะสมแต้มคือ ต้องสะสมทุกเดือนไม่ขาดก็หมายถึง  ควรมียอดกลุ่มไม่น้อยกว่า  20,000 พีวี ทุกเดือนสำหรับท่านที่ ต้องการสะสมแต้ม (ไม่มีการบังคับทั้งสิ้นแล้วแต่เราจะสะสมหรือไม่)
 
 8. จัดอันดับเข้าสะสมแต้ม             ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ฟรี)  เงื่อนไข ในเอกสารที่ท่านจะได้รับรายเดือน นิตยสารเส้นขอบฟ้า หรือ www.giffarinethailand.com 
 
 ส่วนผลประโยชน์ผู้บริการระดับสูงกว่านี้  สอบถามได้โดยตรงที่ upline ของท่าน หรือ ผม  สักการะ   พืชพิสุทธิ  โทร.081-6597570   WWW.facebook.com/sak.kara.9 
 
 
 5.เมื่อคิดจะทำ ก็ต้องรู้  จัำกคำว่า รอบจำหน่าย , ปิดยอดรอบ1 , ปิดยอดรอบ2 ,พีวีในกิฟฟฟารีมีกี่ชนิด, การรักษาประกันชีวิต,และผลประโยชน์ของ GS 
 
   5.1 รอบจำหน่าย,ปิดยอดรอบ1,2และ รับคอมรอบ 1,2
 
 
 ปิดยอดหมายถึงรอบจำหน่ายปกติ เริ่มจากวันที่ 1- 31(สิ้นเดือน)ของทุกเดือน  แต่ ษ.ฯเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะมีภาระกิจมากในวันสิ้นเดือน  จึงเปิด
โอกาสให้ สามารถมาซื้อสินค้าได้ในวันที่ 
1-5 ในเดือนถัดไปก็ได้ โดยบิลที่ซื้อสินค้าในวันที่ 1- 5 สามารถเลือกได้ว่า จะเข้ายอดเดือนเก่าก็ได้
 (เราเรียกว่าปิดยอดเข้าเดือนเก่า)  หรือ จะซื้อเป็นของรอบจำหน่ายใหม่ก็ได้ เรียกว่า (ไม่ปิดยอด)  บิลนั้นหรือยอดซื้อนั้นๆ ก็จะเข้าเดือนใหม่ 
 หรือพูด ง่ายๆว่าเดือนปกติ เพราะตามวันที่จริงแล้ว ต้องเป็นของรอบจำหน่ายใหม่แล้ว 
       และ ท่านก็มารับเงินปันผล ในวันที่ 11 ของทุกเืดือน (คอมรอบ1)    หลังจากนั้นถ้าหากท่านนักธุรกิจท่านใดต้องการทำตำแหน่ง อาทิเช่น
 วันที 11 มารับคอมแล้วยอดจำหน่ายประมาณ 
8,000 พีวี ขาดอีกเพียง 1,000พีวี ก็จะได้ขึ้นตำแหน่ง SS คือได้ 15 % ตลอดชีวิต
 (เพราะตำแหน่งค้าง) ก็สามารถซื้อสินค้าในวันที่ 11-18 แล้วแจ้ง ษ.ฯ ว่า ปิดยอดรอบ 2(หมายถึงบิล นั้นๆ ก็จะเข้าไปรวมยอดกับ 8000 จนครบ
 9000เพื่อขึ้นตำแหน่งssได้) เช่นเดียวกันในกรณีที่จะทำตำแหน่ง โกลด์สตาร์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน แล้วก็ไปรับคอมรอบ 2 วันที่ 23 ของเดือน
 เดียวกัน(เรียกว่าคอมรอบ 2)****ไม่ต้องตกใจหรืองง สามารถสอบถามได้เพิ่มเติมหากยังเกิดข้อสงสัยนะครับ****
  
 การรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล
         ทุก ษ.ขายตรง จะต้องมีเงื่อนไขในการรับเงินหรือรักษายอดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนอาทิ 
 
 1.ษ.ยักษ์ใหญ่ที่มาจากอเมริกา ต้นฉบับขายตรงดังเิดิม จะไม่ต้องรักษายอดส่วนตัว แต่ก็จะมีการรักษายอดกลุ่มใหญ่เพื่อ รักษาตำแหน่งหรือ %
 
 2.ษ.เกิดใหม่ ที่ทำแผนการตลาดเป็น ไบนารี หรือ 2 ขาหรือ 3 ขา ก็จะหนักเข้าไปอีก คือจะต้องรักษา ทั้งสองอย่าง อาทิ
  2.1 รักษายอดส่วนตัว เ่ช่น 3 พันบาท หรือ 5 พันบาทต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน นั้นหมายความว่า ถ้าไม่ขายหรือไม่มียอดส่วนตัวก็จะไม่ได้
เงินปันผล ไม่ว่าคุณจะอยู่มานานแค่ไหน หรือจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตาม
  2.2 รักษายอดใหญ่ เช่น ต้องมียอดทีมแข็งและทีมอ่อน จะต้องตามอุดยอดในฝั่งที่มียอดต่ำเพื่อให้ยอดเท่ากับด้านขาแข็ง เพื่อให้ได้ค่าคอม
มากที่สุด นั้นหมายความว่า นักธุรกิจเครือข่ายหลายคนก็ต้อง นำเงินค่าคอมที่ได้มาในเดือนที่แล้ว มาอุดรักษาค่าคอมในเดือนนี้ ให้บาลาน์ซมาก
ที่สุด  ได้เงิน และได้หน้า ว่าได้คอมมาก แต่แท้ที่จริงก็เป็นเงินของตนเองเกือบครึ่ง
 
      ที่กิฟฟารีน อันดับแรก ไม่ต้องรักษายอดเพื่อรักษาตำแหน่ง เพราะตำแหน่งได้แล้วได้เลย ไม่ต้องเอาเงินจำนวนมากๆ มาปิดยอดทุกๆเดือน
 แล้วที่กิฟฟารีน ต้องปิดยอดอะไรบ้าง    การปิดยอดเพื่อรักษาคอม(สำคัญต้องเข้าใจ)           
  การปิดยอดเพื่อรักษาคอม เริ่มต้นจาก                                                        
                ตำแหน่ง บรอนซ์สตาร์ BS และ ซิลเวอร์สตาร์ SS  รักษายอด 1,000 พีวี            
                ตำแหน่ง                                    โกลด์สตาร์ GS  รักษายอด 1,500 พีวี                    
 
 สรุป ตำแหน่ง  BS และ SS หลังจากได้ตำแหน่งแล้ว เดือนต่อๆ ไปหากต้องการจะรับเงินค่าคอมมิชั่น จะต้องรักษายอด 1000พีวีรายละเอียดคือ
         ***1000 พีวี มาจากส่วนไหนบ้าง  1.ยอดส่วนตัว  อย่างเดียวก็ได้
                                                       2.ยอดส่วนตัวของลูกทีมติดตัว ที่ยังไม่เคยมีตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นลูกทีมใหม่หรือเก่าก็ได้
                                                       3.ใช้ยอด จากข้อ 1 + จากข้อ 2  หรือจากข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่บังคับ 
        เช่นเดียวกันถ้าเป็ฯ GS ก็รักษายอดด้วยวิธีเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มเป็น  1,500 พีวี  ท่านก็จะได้รับค่าคอม ไม่ว่าจะโตขาเดียวหรือสองขาหรือ
กี่ขา ก็ได้ไม่ต้องมารักษาบาลานด์ หรืออุดรูรั่วฝั่งหนูนทีฝั่งนี้ที เพื่อให้ได้รับค่าคอม เพียงท่านรักษาสิทธิของท่านให้ผ่านท่านก็จะได้ค่าคอมในทุกๆ
สายงานที่อยู่ใต้เรา 
 
 ต่อไปมารู้จัก พีวี PV ในกิฟฟารีน มีอยู่กี่ชนิด 
         ถ้าแบ่งสินค้าในกิฟฟารีน ตามประเภทของ พีวี หรือคะแนน จะสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ    
 
 1.ประเภทสินค้าหลัก หรือ พีวีเต็ม ซึ่งคือสินค้าส่วนใหญ่ของกิฟฟารีนตั้งหมด อาทิ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ในครัวเรือน ชุดบำรุงผัว อาหารเสริม
     เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ  คือ เมื่อลด 25% แล้ว  ราคาที่ลดจะเท่ากับ PV ตัวอย่าง ราคาเต็มของสินค้า      100   บาท
                                                                                                         ราคาสมาชิก                75   บาท
                                                                                                                                             จำนวน PV คือ                   75      PV 
 
 2.ประเภทสินค้ารอง หรือ พีวี 70 %  ก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   ปุ๋ยเกล็ดสูตรต่างๆของกิฟฟารีน  เท่านั้น  
                                คือ เมื่อลด  25 %  แล้ว  ราคาที่ลดคูณด้วย 70 % ตัวอย่าง  ราคาเต็มของสินค้า   100  บาท
                                                                                                              ราคาสมาชิก              75  บาท
                                                                                                               จำนวน PVคือ          52.2 PV 
 
 3.ประเภทสินค้าสวัสดิการ หรือ พีวีตามที่กำหนด  อาทิเช่น ข้าวสาร เส้นหมู่ แป้ง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
 
 ความรู้ คือต้นทุนธุรกิจที่ดี ขอเพียงแค่เรียนรู้ นี้คือวิชาธุรกิจ ที่ท่านได้มารู้จักกับผม ****อ่าน ๆ   ๆ   ๆ  แล้วก็อ่านครับ****
 
 
 ก่อนจะได้พูดถึงเรื่อง แนวคิดของเจ้าของธุรกิจเครือข่าย ที่ดีควรเป็นอย่างไร ขอแนะนำแหล่งความรู้ อีก 2 แหล่งที่เป็นระบบสนับสนุนที่ดี
   คือ1.ทีวี กิฟฟารีน ซาแนล ** 
 
 Sun box ช่อง 93  , Psi 02 ช่อง 112 , Gmm z ช่อง 60 , Dynasat ช่อง 112 ,Ipm ช่อง 241 ,Infosat ช่อง212 
       2. ไม่มีจานดาวเทียม มีอินเตอร์เน็ต ก็ดูที่  WWW.Giffarinechannel.com 
       3.ดูผ่่าน โทรศัพท์มือถือ ก็ดูที่  กิฟฟารีน ชาแนลได้ โดยดูผ่าน แอฟ ชื่อ  Puffin Free   (ใช้ได้ทั้งแอนดรอยและIOS)
 

           <<  กลับหน้าแรก   >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขายของออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ งานออนไลน์ งานเสริม รับงานมาทำที่บ้าน งานทำที่บ้าน  ช่องทางรวย ขายอะไรดี ลงทุนน้อย กำไรเยอะ งาน part time เสาร์ อาทิตย์ หารายได้เสริมทำที่บ้าน หารายได้พิเศษทำที่บ้าน อาชีพเสริมทำเงิน งานเสริมรายได้ ธุรกิจทำเงิน ทำงานที่บ้านงานทำที่บ้าน 2558  part time เสาร์ อาทิตย์ ทำไรดี ทำอาชีพเสริมทำที่บ้าน งานรายได้เสริม สร้างอาชีพ หางานรายได้ดี ธุรกิจ mlm  อาชีพอิสระทำงาน รายได้พิเศษรับมาทำที่บ้าน งานออนไลน์จ่ายจริง อยากทำธุรกิจส่วนตัว ทำธุรกิจอะไรดีจึงจะรวย ขายของบนเน็ต
 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

Design by stylish template