SMART-PARADISE.NET

เราจะสำเร็จไปด้วยกัน

*
My marquee text
 
 

โคลอสตรุม กิฟฟารีนกิฟฟารีน โคลอสตรุม Colostrum

Colostrum giffarine โคลอสตรุม กิฟฟารีน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โคลอสตรุม ชนิดเม็ดเคี้ยว (ตรา กิฟฟารีน)

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 4-5 เม็ด เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

ขนาดบรรจุ 60 เม็ด

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ราคาสมาชิก 399 บาท
ราคาปกติ 532 บาทเรื่องน่ารู้ของโคลอสตรุม
Colostrum giffarine โคลอสตรุม กิฟฟารีน


สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา นอกจากจุลินทรีย์แล้ว ยังมีสารเคมีจากธรรมชาติ เช่น จากพืช จากอาหาร หรือสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนฝุ่นละออง ขนสัตว์ ละอองเกษรดอกไม้ต่างๆ เมื่อสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย และอาจะเป็นโทษ มนุษย์เราจึงต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่อย่างทรงประสิทธิภาพ ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกไป เพื่อป้องกันร่างกายจากอันตราย ทำให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ร่างกายจึงอยู่ได้อย่างปกติสุข แต่หากในกรณีที่การทำงานของ”ระบบภูมิคุ้มกันประสบความล้มเหลว ร่างกายก็จะถูกคุกคามด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ภูมิคุ้มกันในร่างกายจึงเป็นผู้ช่วยตัวสำคัญที่สุด (อ้างอิงที่1).


Colostrum giffarine โคลอสตรุม กิฟฟารีน


“โคลอสตรุม” หรือ “น้ำนมเหลือง” คือน้ำนมที่หลั่งออกมาในช่วงเวลา 24-36 ชั่วโมงแรกหลังการคลอดเท่านั้น มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองข้น เป็นน้ำนมที่มีประโยชน์มหาศาล อุดมไปด้วยสารอาหารที่ทำหน้าที่เสริมสร้างและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน่ร่างกาย ได้แก่ อิมมูโนโกลบูลิน แลคโตเฟอริน ไลโซไซม์ และแลคโตเพอร์ออกซิเดส โดยเฉพาะอิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (IgG) ที่พบในโคลอสตรุมจะมีความเข้มข้นมากกว่านมทั่วๆไป เกือบร้อยเท่า การได้รับโคลอสตรุมจึงเป็นการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับคนเราตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยชรา 


 Colostrum giffarine โคลอสตรุม กิฟฟารีน


นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  วิตามิน และแร่ธาติ (อ้างอิงที่2) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง ถือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะมลพิษแวดล้อม อากาศ ฝุ่นละออง และเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายในอนาคต ดังนั้น “โคลอสตรุม” หรือ “น้ำนมเหลือง” จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อชีวิต เปรียบได้กับ “อาหารมื้อแรกของชีวิต อันทรงคุณค่าที่สุด”

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลอสตรุมจากแม่วัวนั้น ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความสามารถในการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ ในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถต่อต้านเชื้อโรคได้หลายชนิด เช่น โรตาไวรัส (Rotavirus), Escherichia coli, Streptococcus mutans, Shigella flexneri, Clostridium difficile, Cryptosporidium parvum และ Helicobacter pyroll (อ้างอิงที่ 3) มีงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาและรายงานผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น งานวิจัยในอิตาลีพบว่าทำการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับโคลอสตรุมติดต่อกันนาน 2 เดือน กับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนป้องกันหวัดเรื่องการเป็นหวัด พบว่ากลุ่มที่รับประทานโคลอสตรุมนั้น ได้ผลดีมากกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคชีนถึง 2 เท่า (อ้างอิงที่4) อีกงานวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งทำในประเทศสวีเดน พบว่าการได้รับโคลอสตรุมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ช่วยลดอาการท้องร่วงได้ ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (อ้างอิงที่ 5) งานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องการช่วยลดอาการท้องร่วงในผู้ป่วยโรคเอดส์นี้ ยังทำขึ้นในประเทศอูกานดา และได้ผลวิจัยว่าช่วยลดความถี่ในการขับถ่ายลงเช่นกัน ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (อ้างอิงที่ 6) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในโปแลนด์ที่แสดงให้เห็นว่าโคลอสตรุมช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคท้องร่วงจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อีโคไล ชนิดที่สร้างสารพิษได้ (อ้างอิงที่ 7)

สารภูมิต้านทานอื่นๆ ที่พบในโคลอสตรุม ได้แก่
แลคโตเฟอริน (Lactoferrin) ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ โดยจะเข้าไปจับกับธาตุเหล็กในลำไส้ ทำให้แบคทีเรียซึ่งต้องใช้โมเลกุลของธาตุเหล็กอิสระช่วยในการเจริญเติบโต ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้ จึงมีส่วนช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบทางเดินอาหารได้อย่างดีเยี่ยม แลคโตเฟอริน (Lactoferrin) ยังมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Shigella dysenteria, Listeria monocytogenes, Bacillus stearothemophius และ Bacillus subtills ซึ่งล้วนแต่เป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และเป็นอันตรายต่อร่างกาย (อ้างอิงที่2)
ไลโซไซม์ (Lysozymes) ทำหน้าที่ป้องกัน ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยจะเข้าไปย่อยสลายทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้ (อ้างอิงที่2)

แลคโทเพอร์ออกซิเดส (Lactoperoxidase) เป็นเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านจุลินทรีย์ สามารถยับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมของแบคทีเรีย มีความเป็นพิษต่อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Bacillus stearothermophilus และ Bacillus subtilis และยังพบว่าช่วยยับยั้ง Polio Virus, Vaccinia และ Human Immunodificiency Virus tupe  1 เชื้อรา, ยีสต์, โพรโตซัว เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (อ้างอิงที่2)

นอกจากนี้ยังมีรายงานแสดงว่า ในน้ำนมเหลืองและน้ำนม ยังประกอบไปด้วย Growth factors ซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต เสริมสร้าง และซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายหลายชนิด ทั้ง IGF, TGF, EGF (อ้างอิงที่2)

เอกสารอ้างอิง
1. ระบบภูมิคุ้มกันและสารปรับภูมิคุ้มกัน กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.gpo.or.th/rdi/html/immunesystem.html
2. Growth Factors and Antimicrobial Factors of Bovine Colostrum, International Diary Journal Volume 7, Issue 5, May 1997, page 285-297
3. Bovine milk antibodies for health, British Journal of Nutrition, 2000; 84, Suppl 1; S135-S146
4. Reventionof influenza episodes with colostrum compared with vaccination in healthy and hiht-risk cardiovascular subjects; the epidemiologic study in San Valentino. Clin Appl Thromb Hermost, 2007 Apr; 13(2):130-6
5. ColoPlus, a new product based on bovine colostrum, alleviates HIV-associated diarrhoea, Scand J Gastroenterol. 2006 Jun;41(6):682-6
6. Effect of bovine colostrum-based food supplement in the treatment of HIV-associated diarrhea in Northem Uganda: a randomized controlled trial. 2011 Dec; 30(6): 270-6
7. Randomized control trials using a tablet formulation of hyperimmune bovinecolostrum to prevent diarrhea caused by enterotoxigenic Escherichia coli in volunteers, Scand J Gastroenterol, 2011 Jul; 46(7-8):862-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขายของออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ งานออนไลน์ งานเสริม รับงานมาทำที่บ้าน งานทำที่บ้าน  ช่องทางรวย ขายอะไรดี ลงทุนน้อย กำไรเยอะ งาน part time เสาร์ อาทิตย์ หารายได้เสริมทำที่บ้าน หารายได้พิเศษทำที่บ้าน อาชีพเสริมทำเงิน งานเสริมรายได้ ธุรกิจทำเงิน ทำงานที่บ้านงานทำที่บ้าน 2558  part time เสาร์ อาทิตย์ ทำไรดี ทำอาชีพเสริมทำที่บ้าน งานรายได้เสริม สร้างอาชีพ หางานรายได้ดี ธุรกิจ mlm  อาชีพอิสระทำงาน รายได้พิเศษรับมาทำที่บ้าน งานออนไลน์จ่ายจริง อยากทำธุรกิจส่วนตัว ทำธุรกิจอะไรดีจึงจะรวย ขายของบนเน็ต

คลิ๊กนี้มีความหมาย

Design by stylish template