SMART-PARADISE.NET

เราจะสำเร็จไปด้วยกัน

*
My marquee text
 

โซย่าเวย์ โปรตีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนสกัดเข้มข้นจากถั่วเหลืองและนม


กิฟฟารีน โซย่าเวย์ โปรตีน
Giffarine Soya-Whey Protein

กิฟฟารีน โซย่า-เวย์ โปรตีน giffarine soya whey protein

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนสกัดเข้มข้นจาก ถั่วเหลืองและนม ชนิดผง (ตรากิฟฟารีน)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 ซอง 

โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 72.91% (7.47 ก.) 
โปรตีนสกัดเข้มข้นจากนม 23.64% (2.42 ก.)
 แคลเซียมคาร์บอเนต 1.97% (0.20 ก.)
 แอล-เมโธโอนีน 0.59% (60.6 มก.)

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 ซอง พร้อมมื้ออาหาร โดยผสมผลิตภัณฑ์ 1 ซองในอาหาร หรือเครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น ข้าวสวย ผัดผักต่าง ๆ นม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ฆอ. 1133/2553

ขนาด 30 ซอง

ราคาสมาิชิก 570 บาท
(ราคาปกติ 760 บาท)

โซย่าเวย์ โปรตีน กิฟฟารีน soya whey protein giffarine

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน(Protein)

โปรตีน (protein) มาจากคำภาษากรีกว่า proteios ซึ่งหมายถึง มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมากในเซลล์ และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากน้ำ ในร่างกายของเราจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ มากกว่า 1 ใน 7 ของน้ำหนักตัว  โปรตีนจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย 

โปรตีนหลายชนิดเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งและควบคุมปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต บางชนิดทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆ ให้ทำงานได้ตามปกติ    ในกรณีที่ร่างกายขาดพลังงานจาก คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ก็จะสามารถได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีนได้ด้วย  อาหารที่มีโปรตีนมากได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วชนิดต่างๆ เมื่อสลายจะให้พลังงานประมาณ 4 กิโลแคลอรี่
เมื่อเรารับประทานโปรตีนเข้าไปในร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยของร่างกาย ทำให้ได้หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน ที่จะสามารถดูดซึม ไปใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า กรดอะมิโน (amino acid)    กรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยธาตุหลัก 4 ธาตุ ได้แก่ ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจน โดยยึดกันด้วยพันธะเพปไทด์ นอกจากนั้นกรดอะมิโนบางชนิดยังมีกำมะถัน (S) และฟอสฟอรัส (P) เป็นส่วนประกอบด้วย กรดอะมิโนที่พบในพืชและสัตว์มีประมาณ 20 ชนิด

 ทั้งนี้เราสามารถแบ่งกรดอะมิโนได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

    * กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย (essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง หรือสร้างได้ปริมาณน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จำเป็นต้องได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น เพื่อช่วยในการสร้างร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ดีขึ้น
กรดอะมิโนกลุ่มนี้มีอยู่ 8 ตัว คือ ลิวซีน (leucine) ไอโซลิวซีน (isoleucine) ไลซีน (lysine) เมไธโอนีน (methionine) เฟนิลอะลานีน (phenylalanine) ธรีโอนีน (threonine) ทริปโตเฟน (tryptophan) และวาลีน (valine) สำหรับเด็กต้องการกรดอะมิโนจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกตัว คือ ฮิสติดีน (histidine)

    * กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้ (non-essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนและสารอินทรีย์ชนิด อื่นๆ เช่น อะลานีน (alanine) อาร์จินีน (arginine) ซีสเตอีน (cysteine)  โปรลีน (proline) และไทโรซีน (tyrosine) เป็นต้น(อ้างอิงที่ 1)

ถ้าแบ่งโปรตีนตามหลักโภชนวิทยา สามารถแบ่งโปรตีนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

    * โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (Complete protein) คือ โปรตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกตัว ร่างกายสามารถนำมาใช้สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดี เป็นโปรตีนที่ได้รับจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเหลือง
    * โปรตีนประเภทไม่สมบูรณ์ (Incomplete Protein) คือ โปรตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดจำเป็นไม่ครบทุกตัว คือมีไม่พอ เป็นโปรตีนที่ร่างกายนำมาใช้สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ดี เป็นโปรตีนที่ได้จากพืช เด็กที่ได้รับเฉพาะโปรตีนชนิดนี้อย่างเดียว จะทำให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และอาจเป็นโรคขาดโปรตีนก็ได้ (อ้างอิงที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อ 1 วันสำหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 50 กรัมต่อวัน และกำหนดข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของโปรตีนไว้คือ

    * จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
    * ให้กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย

(อ้างอิงที่ 3-4)
โปรตีนคุณภาพที่นิยมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มักจะเป็น โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein) และ โปรตีนสกัดเข้มข้นจากนม (Whey Protein Concentrate) หรือทั้ง 2 ชนิดผสมกัน เพราะเป็นโปรตีนประเภทสมบูรณ์
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองนั้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้เขียนบนฉลากอาหารซึ่งมีโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบว่า โปรตีนจากถั่วเหลืองสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีได้ ทั้งนี้มีรายงานว่าการผสมโปรตีนจากถั่วเหลืองลงในอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและ โคเลสเตอรอลต่ำจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจโคโรนารี การทดลองทางคลีนิกก็แสดงให้เห็นว่าการบริโภคโปรตีนจากถั่วเหลือง เมื่อเทียบกับโปรตีนชนิดอื่น เช่น โปรตีนจากนมหรือจากเนื้อ จะสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลและแอลดีแอลโคเลสเตอรอลได้ (อ้างอิงที่ 5) ส่วนโปรตีนสกัดเข้มข้นจากนม หรือที่เรียกกันว่า เวย์โปรตีนนั้น เป็นโปรตีนสกัดที่ทำมาจากเวย์ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการทำเนยแข็ง (Cheese) จากนม (อ้างอิงที่ 6) ปริมาณโปรตีนสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อยู่ที่ประมาณ 80%

เอกสารอ้างอิง :

   1. โปรตีน. วิชาเคมี สารชีวโมเลกุล. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท). http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=2a983123eb4b6f15be09db25ceeb2302&pageid=6&bookID=140&read=true&count=true
   2. ประเภทของโปรตีน. วิชาเคมี สารชีวโมเลกุล. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท). http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=dda5e890439d4305d1dbd2aec309ecd0&bookID=140&pageid=7&read=true&count=true
   3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   5. Health Claims; Soy Protein and Coronary Heart Disease; Final Rule. Federal Register 64 FR 57699 October 26, 1999 - Food Labeling. U.S. Food and Drug Administration.

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/LabelClaims/
HealthClaimsMeetingSignificantScientificAgreementSSA/ucm074740.htm
   6. Whey protein. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Whey_protein
กิฟฟารีน สมัครสมาชิก smart-paradise.net ขายของออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ งานออนไลน์ งานเสริม รับงานมาทำที่บ้าน งานทำที่บ้าน  ช่องทางรวย ขายอะไรดี ลงทุนน้อย กำไรเยอะ งาน part time เสาร์ อาทิตย์ หารายได้เสริมทำที่บ้าน หารายได้พิเศษทำที่บ้าน อาชีพเสริมทำเงิน งานเสริมรายได้ ธุรกิจทำเงิน ทำงานที่บ้านงานทำที่บ้าน 2558  part time เสาร์ อาทิตย์ ทำไรดี ทำอาชีพเสริมทำที่บ้าน งานรายได้เสริม สร้างอาชีพ หางานรายได้ดี ธุรกิจ mlm  อาชีพอิสระทำงาน รายได้พิเศษรับมาทำที่บ้าน งานออนไลน์จ่ายจริง อยากทำธุรกิจส่วนตัว ทำธุรกิจอะไรดีจึงจะรวย ขายของบนเน็ต  หางาน หางาน หางงาน  สานเสริม งานเสริม งานเสริม รายได้เสริม รายได้เสริมออนไลน์ รายได้เสริมออนไลน์

คลิ๊กนี้มีความหมาย

Design by stylish template