SMART-PARADISE.NET

เราจะสำเร็จไปด้วยกัน

*
My marquee text

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ต้องเป็นอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น ห้ามขึ้นต้นด้วย 0
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 081-6597570 หรือ supersak1427@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
รหัสสมาชิก  
รหัสผ่าน  
ชื่อ-สกุล   -
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)    
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสผู้แนะนำ
ชื่อผู้แนะนำ
ชื่อบัญชีธนาคาร  
ธนาคาร  
สาขาของธนาคาร  
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่  
ชื่อผู้รับผลประโยชน์  
รหัสยืนยัน คลิกตามภาพที่คุณเห็น นำเม๊าส์มากดที่แป้นที่โชว์หน้าจอ**** แล้วกด "ok" แล้ว กด "ตกลงส่งข้อมูล" Click to reload image
 

หมายเหตุ  
           รหัสยืนยัน  นำเมาส์มาคลิ๊กที่ช่อง (ว่าง) แล้วนำเมาส์มา กด ที่แป้น ตามตัวเลขที่โชว์ 4 ตัว แล้ว กด  "ok"  จากนั้น  กด "ตกลงส่งข้อมูล"  
           เพียงแค่นี้ ระบบก็จะส่่ง ลิงค์เว็บขยายงาน (เว็บลูก) ส่งให้ทันที   หากไม่พบ ในกล่องเมลหลัก  ให้เข้าไปดูใน กล่องเมลขยะ นะครับ 
                  

คลิ๊กนี้มีความหมาย

Design by stylish template